Alle varianten overziend – van hoog presterende organisaties tot en met business cells, ‘zelfsturende’ teams en Opdrachtgroepen – kies ik zelf uiteindelijk het liefst voor de term ‘Procesgerichte’ teams. Dit is mijn definitie:

Procesgerichte teams zijn teams waarin medewerkers vanuit verschillende functionele disciplines (in­koop, pro­ductie, onderhoud, verkoop, en dergelijke) samenwerken om meerwaarde te creëren en de klant gelukkig te maken.

Vooral technische, Smart Industry bedrijven, die grote specialistische kennis inzetten, hebben baat bij procesgerichte teams. Om die tot een succes te maken moet men de medewerkers bij de start direct duidelijkheid geven over de doelen en de randvoorwaarden. Verder hebben ze (bege)leiding nodig, niet via sturend leiderschap maar vooral via coachend leiderschap. Al deze aspecten komen verderop in dit boek uitgebreid aan de orde.

Job rotation

Het is belangrijk dat het hogere management een procesgericht team op de voet blijft volgen, zodat het niet gaat ‘zweven’. Zodra het de neiging tot ‘zelfbestuur’ gaat verto­nen, moet het manage­ment ingrijpen, bijvoorbeeld door van teamleiding te wisselen, andere teamleden bin­nen te brengen of de opdracht van het team te veranderen. Het is trou­wens altijd wel een goed idee om regelmatig aan job rotation te doen, omdat dit voor­komt dat mede­werkers vastroesten en hun creativiteit en motivatie afnemen.

Experimenteren

Het is erg de moeite waard om met procesgerichte teams te experimenteren. Dit model past goed bij de nieuwe generatie technici die nu van de hogescholen en universiteiten komen. Zij hebben daar al veel ervaring opgedaan met het in teamverband oplossen van problemen en het samen ontwikkelen van nieuwe apparaten.

De procesgerichte aanpak is zeer motiverend en leidt vrijwel altijd tot zeer groot en­thousiasme bij de medewerkers. Zij voelen zich meer gehoord en genieten ervan om samen te kunnen optrekken en een mooi resultaat neer te kunnen zetten. Uiteindelijk zal dit leiden tot tevredener klanten en een beter financieel resultaat.

Wil je weten wat we in jouw organisatie kunnen doen? Laat het ons weten. Op grond van ons realisme hebben we al veel potentiële verbeteringen ontdekt en doorgevoerd. Je kan ons bereiken via steven.blom@blomconsultancy.nl of 06 – 53 16 49 40.