Naast de gevolgen van de  vierde industriële revolutie, veroorzaakt momenteel een andere maatschappelijke verandering veel onrust: bedrijven zoals Amazon, Google, Apple, Airbnb en Über vormen monopolies zoals we die ook gekend hebben aan het begin van de vorige eeuw. Ook nu weer zullen er mensen uit de boot vallen, die de snelle veranderingen van de werkomgeving niet kunnen bijhouden. 

Ontevreden en niet serieus genomen

We zien daarvan al de eerste tekenen: in Amerika wordt Trump gekozen, in Frankrijk hebben we Le Pen en in Nederland Wilders. Ook in andere landen zien we deze trend. Je kunt dit zien als een opgestoken vinger naar de overheid.

Wat kunnen we leren van lessen uit het verleden? De twee wereldoorlogen die we in de vorige eeuw hebben gevoerd en de 180 miljoen doden daarbij zijn gevallen, hebben te maken met ontevredenheid van de minderheden, die niet serieus werden genomen. Dit geldt ook voor de Franse Revolutie in 1790 en de Russische Revolutie in 1917. Zelfs de Romeinen hadden al begrepen dat onderdrukking uiteindelijk altijd leidt tot revolutie: ze bouwden het Colosseum op de fundamenten van het paleis van de gehate keizer Nero om het volk te vermaken en rustig te houden.

Monopolies doorbreken, winsten herverdelen

Pas toen de overheid in de Verenigde Staten ingreep door bedrijven te laten opsplitsen en anderen toe te laten op hun markten, konden de monopolies van Standard Oil, de Spoorwegen en de Post worden doorbroken.

Er zal dus overheidsbeleid moeten komen om de winsten van de huidige superstars zoals Amazon, Google en Facebook te herverdelen, zodat deze worden belast in het land waar ze wordt gemaakt en ten goede komt aan de bewoners van dat land.

Door de vierde industriële revolutie zullen er nu ook weer mensen zijn die de plotselinge veranderingen niet kunnen bijhouden en zich daarom gefrustreerd voelen, zoals de mijnwerkers en de staalarbeiders in de Verenigde Staten die allemaal op Trump hebben gestemd.

Er zullen er veel banen vervallen, maar er zullen ook veel nieuwe banen bijkomen waar op dit moment nog onvoldoende mensen voor zijn opgeleid. Het zal zó snel gaan, dat dit tot veel onrust kan leiden, als daar niet op korte termijn op wordt geanticipeerd.

Invoeren basisinkomen

Daarom ben ik ook voor het invoeren van het basisinkomen. Dit was al een idee dat in de 60-er jaren door de Flower Power beweging werd gesuggereerd als mogelijke oplossing voor toekomstige maatschappelijke problemen. Onbetaalbaar zult u waarschijnlijk zeggen, maar dat valt mee. Door de toename van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de herverdeling van de winsten van de superstars komt dit ideaal steeds dichter bij.

Op dit moment is het BBP in Nederland 700 miljard Euro en de overheidsuitgaven zijn 260 miljard Euro: aan sociale uitkeringen, AOW en ziekte-uitkeringen betaalt de overheid al 80 miljard Euro.

Als wij € 1.000,- basisloon zouden betalen aan iedere Nederlander boven de 18 jaar, zou  dat 160 miljard Euro kosten. Gezien de verwachte toename van het BBP zal het zeker mogelijk moeten worden om dit idee te verwezenlijken. Invoeren van het gedeeltelijk basisinkomen heeft grote voordelen: de overheid kan kleiner, omdat er minder regel- en controlefuncties over blijven; de armoede en de criminaliteit zal afnemen en er zal minder stress zijn om inkomen te verwerven, zodat er ook weer tijd vrijkomt voor vrijwilligerswerk.

Op deze manier nemen we mensen serieus, kunnen we onrust voorkomen en zorgen we voor een stabiele samenleving waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan.

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl

Gerelateerd

>   6 manieren voor de Nederlandse Smart Industry om de wereldwijde concurrentie voor te blijven

>   Rust in de branding

>   Aandacht voor techniek en mens

>   Hoofd en hart tijdens de vierde industriële revolutie

>   Download gratis eBook