Monozukuri leiderschap is doelgericht en coachend. De doelgerichtheid gaat terug naar de ideeën van de beroemde management consultant Peter Drucker (1909-2005). Hij schreef in de jaren ‘50 van de vorige eeuw een boek met de titel The Practices of Management. Zijn ideeën, die bekendheid verwierven onder de noemer Management by Objectives, waren perfect maar helaas leidde zijn aanpak in de praktijk heel vaak tot autoritair leiderschap.

Autoritair zijn is niet per se taboe. In navolging van Filip Vandendriessche maken we in de Monozukuri filosofie een heel duidelijk onderscheid tussen de “Wat en de “Hoe” vraag: wat doen we in dit bedrijf of deze organisatie, en hoe doen we het. De Monozukuri leider mag best autoritair zijn over de “Wat” vraag. Het hoort immers tot zijn taak om een heldere visie te hebben over heeft over waar hij of zij met het bedrijf heen wil. Maar zodra de “Hoe” vraag aan de orde komt, moet de Monozukuri leider zich coachend opstellen.

De route van “Wat” naar “Hoe” bestaat uit 4 stappen.
van Wat naar Hoe

Stap 1. Visie, Missie, Strategie.

De leider legt met zijn team vast wat de Visie van het bedrijf is en bepaalt het “True North”, de Stip aan de Horizon. Hij gaat als het ware op een roze wolk zitten en droomt hoe het bedrijf er idealiter over vijf jaar uitziet. Deze Visie werkt hij uit in een Missie en een Strategie. In de praktijk blijkt dat die – als ze sterk en helder zijn – in de loop van de tijd niet veel veranderen, behalve wanneer de markt verandert.

Stap 2. Policy Deployment.

Policy Deployment is een methode om te bepalen wat de Visie, Missie en Strategie betekenen voor de vijf stakeholders. Dat zijn: de klanten, de toeleveranciers, de medewerkers, de aandeelhouders en de omgeving van het bedrijf. Voor ieder van de stakeholders worden drie concrete doelen vastgelegd, zo mogelijk in de vorm van concrete feiten en getallen (facts and figures).

Stap 3. X-Type Matrix.

Dan volgt de stap van doelen naar planning. Dat kan in een X-Type matrix. Daarin komt te staan welke concrete projecten het komend jaar onderhanden genomen zullen worden. Aan de hand van zo’n matrix is ook te berekenen welke de kosten zijn, of er bespaard kan worden en welke projecten het meest opleveren.

Stap 4. Projectbrieven.

Ten slotte begint de uitvoering. De leider stelt procesgerichte teams samen van mensen uit diverse functies die een goede bijdrage aan een specifiek project kunnen leveren. De leider stuurt die teams op pad met een projectbrief waarin de concrete doelen en planningen staan beschreven. Hoe de teams hun activiteiten vervolgens vorm geven, is aan hen zelf.

Bij al deze stappen kan Blom Consultancy u – met hulp van bestaande formats – begeleiden.

Meer weten?

Neem dan contact op via Steven.Blom@Blomconsultancy.nl of bel 06-53164940.