Wereldwijd is Boon Edam marktleider op het gebied van draaideuren, maar ook toegangssystemen (de zogenaamde barriers) behoren tot het productenpalet. Het bedrijf is in 1873 begonnen in Amsterdam als timmerfabriek. Begin 1900 werd gestart met de fabricage van draaideuren, u weet wel, van die mooie houten exemplaren die u sporadisch nog wel eens in een bruin café tegenkomt. Althans tussen de straat en het café, want daar levert de draaideur zijn diensten. Naast het feit dat het een draaideur een effectieve doorgang tussen de inpandige en de buitenpandige ruimte is, doet de draaideur zijn werk ook op een heel energiezuinige manier. Daarin heeft hij een groot voordeel ten opzichte van schuif- en klapdeuren.

De start

Tegenwoordig is het een groot probleem goed opgeleide vaklieden te vinden. Dat geldt niet alleen voor Boon Edam, maar voor alle fabrieken in ons land. En als je al iemand met een algemene opleiding werktuigbouw of elektro vindt, dan moet je hem nog verder scholen in het specifieke Boon-vakgebied. Daarnaast vervult Boon Edam binnen de regio een belangrijke economische en sociale functie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel van Boon Edam. Logisch dus om jonge vaklieden dan in het eigen bedrijf op te gaan leiden. Dat heeft de directie ertoe doen besluiten met ingang van het schooljaar 2012-2013 te starten met het klassieke fenomeen van de bedrijfsschool. Doel is om regionaal een nieuwe generatie vaklieden op te leiden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Kenteq en de lokale ROC’s in Noord Holland. Met de buurman, de VMBO-school Triade, heeft Boon Edam de coördinerende taak op zich genomen, waarin men in de toekomst vaklieden op MBO-niveau 1, 2, 3 en 4 wil opleiden. Men begint met niveau 2 en hoopt dat allengs een collectief van deelnemende bedrijven gaat ontstaan, zodat het mogelijk wordt uiteindelijk alle niveaus aan te bieden.

De organisatie

Boon Edam B.V. is begonnen met drie leerlingen voor MBO-2 niveau uit de BBL stroom, de Beroeps Begeleidende Leergang. Dat betekent dat de leerlingen vier dagen per week werken en dat zij één dag per week naar school gaan. De leerlingen moeten het VMBO-basis-diploma hebben alvorens zij op MBO-niveau aan de bedrijfsschool kunnen doorleren. De leerlingen doen twee dagen in de week gerichte praktijkervaring op. Hierbij zorgt Boon Edam B.V. ervoor dat deze praktijk goed gekoppeld is aan het opleidingsprogramma. De overige twee dagen in de week lopen de leerlingen stage. Dat wil zeggen dat zij op willekeurige Boon-afdelingen meelopen in het normale productieproces. Boon Edam B.V. heeft al flink wat geïnvesteerd, alvorens men met dit initiatief gestart is. Om te beginnen is er leiding op het geheel gezet. Deze wordt gevormd door Bert Schuurman, productiemanager Toegangssystemen en Tineke Koromilas, HR Adviseur. Bert komt zelf van de voormalige bedrijfsschool van Fokker en weet dus goed waar Abraham de mosterd haalt. Tineke heeft een ruime ervaring als personeelsadviseur en is eveneens voldoende door de wol geverfd. Verder zijn bij Kenteq twee praktijkbegeleiders en drie werkplekbegeleiders opgeleid. De praktijkbegeleiders zijn als het ware de examinatoren. Zij tekenen de competenties van de bedrijfsschoolleerlingen af. De werkplekbegeleiders coachen de leerlingen op de werkvloer. De leerlingen hebben een arbeidscontract bij Tempo Team. De bedrijfsschoolleerlingen moeten eveneens door de ROC worden aangenomen, hetgeen betekent dat zij aan de toelatingseisen van de school moeten voldoen.

De opleiding

Een bedrijf kan een bedrijfsschool huisvesten wanneer je zowel de mogelijkheid hebt om docenten hun lessen te laten geven als dat de leerlingen praktijkmogelijkheden geboden kunnen worden. Kenteq heeft de te behalen competenties vastgelegd. De leerlingen worden momenteel opgeleid tot Medewerker Metaaltechniek. Dit is de enige opleiding die nu voorhanden is. In de toekomst zal er ook een opleiding tot Medewerker Elektrotechniek en tot Assembleerder komen, een vak dat dichter bij de praktijk van Boon Edam B.V. staat. Draaideurenkennis ontbreekt nog in het pakket, evenals deurenmarkt- en Lean-kennis. Er is dus nog genoeg te ontwikkelen en te optimaliseren. Aan liefhebbers echter geen gebrek. De VMBO’s zitten in een stijgende lijn wat betreft het aanbod van Metaal-leerlingen en ook de ROC’s hebben voldoende technische leerlingen. Boon Edam B.V. presenteert zich op de open dagen van verschillende scholen om leerlingen te werven. Zo begint de BV Nederland ook op het opleidingsvlak weer een beetje aan haar bekendheid te werken.

Het team

team_boonedam

vlnr: Bert Schuurman, Jan Joosten, Roy Insing en Colin van Bonen

Op de foto staat de eerste bedrijfsschoolklas van Boon Edam. Zij bestaat uit de leerlingen Colin van Bonen, Roy Insing en Jimmy Kinderwater (niet aanwezig tijdens de fotosessie). Hun werkplekbegeleider is Jan Joosten. Zij zijn, samen met Bert en Tineke, de pioniers van de eenentwintigste eeuw uit dit in de vorige eeuw uitgestorven verschijnsel. Gelukkig is er weer iets terug van het sociale systeem dat wij al kennen sinds de gilden uit de middeleeuwen. Want zonder een soort van leerling-gezel-meester-structuur kan geen enkel kennisintensief systeem. Of het nu om kennis tussen de oren of hersens in de handen gaat maakt daarbij geen verschil. Bij elke vorm van ontwikkeling hoort het doorgeven en verbeteren van kennis en vaardigheden. Daar verandert geen enkele modegril iets aan.