De vierde industriële revolutie maakt het mogelijk om de productie af te stemmen op de individuele klant. Dat wil zeggen: iedere klant zijn eigen product, precies zoals hij of zij het wil hebben. In plaats van massaproductie en opslag van enorme voorraden in grote hallen, vraagt dit om flexibele flowlijnen die een product kunnen maken voor de individuele klant. Daarbij past een flexibele, klantgerichte en gemotiveerde workforce. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Vakmanschap

Monozukuri grijpt terug naar ervaringen die in onze maatschappij in de 17de eeuw zijn opgedaan. Om met het motto van Grolsch te beschrijven: “Vakmanschap is meesterschap”. In die tijd bouwden wij prachtige kathedralen die nog steeds fier overeind staan, hadden wij een lakenindustrie, porseleinindustrie en een wereldhandel. Het gildesysteem hielp ons het vakmanschap te ontwikkelen in alle facetten van de toenmalige werkgelegenheid. Door opleiding kon je promoveren van Leerling via Gezel naar Meester.

Kwaliteit

Deze oude waarden komen opnieuw van pas en zijn onder leiding van het MIT (Ministrie of Industrie and Trade) in Japan met succes nieuw leven ingeblazen om tegen China, Korea, Vietnam en Indonesië te kunnen concurreren.

Mono betekent ‘Ding’ en Zukuri ‘Maken’: het maken van het ding. In de Edo periode was het vakmanschap tot grote hoogte gestegen en werd de basis gelegd voor het kwaliteitsstreven waar Japan nu om bekend staat.

Enthousiasme en inzet

De basis van Monozukuri is, dat mensen weer vol enthousiasme en inzet hun werk gaan leveren. Niet omdat het moet, maar omdat ze het zelf willen als levensvervulling. Dat klinkt hoogdravend, maar toen wij onze kathedralen aan het bouwen waren, waren wij ook niet uurtje factuurtje een Maria beeld aan het hakken, maar waren we bezig via ons werken het Goddelijke in ons zelf te bedienen door onze creativiteit en ons vakmanschap. Dat motiveert en maakt gelukkig.

Vandaag de dag mag je je werk niet meer leuk vinden en moet je daar op afgeven. Het is kennelijk niet meer gewenst om met plezier naar je werk te gaan. Toch is dat de plek waar je een groot gedeelte van de dag doorbrengt en dan kun je maar beter streven naar een fijne werkplek waar jouw inzet wordt gewaardeerd.

Balans

In Monozukuri wordt geprobeerd het technische, inhoudelijke systeem in balans te brengen met het sociale, menselijke systeem. Dit doen we niet door alleen gezellig met elkaar om te gaan, maar door samen te werken aan het verbeteren van het technische systeem. Door in kleine multidisciplinaire verbeterteams (Small Group Activity) of Kaizen teams samen te kijken of processen verbeterd kunnen worden. Hierdoor krijgen we dezelfde focus op de processen en wordt het werken makkelijker. Ook leren we samenwerken en respectvol met elkaar omgaan. Met Daily Management kijken we dan iedere dag of we nog steeds op het juiste spoor zitten of dat er zaken opnieuw moeten worden bekeken.

Opleiden van medewerkers

Het opleiden van medewerkers is een belangrijk aspect. Dit noemen we Hitozukuri. Hito is ‘Mens’ en Zukuri betekent ‘Maken’: het opleiden van de mens. Dat gaat in vier aantal stappen:

  1.  Ik
  2.  Ik en Jij
  3.  Ik en Wij
  4.  Wij allen

Daarom bieden we als Blom Consultancy trainingen aan met aandacht voor verschillende Lean methoden (technisch systeem), maar zeker ook voor de menselijke kant en effectief leiderschap (sociaal systeem).

Iedere klant zijn eigen product

De vierde industriële revolutie maakt het mogelijk om de productie af te stemmen op de individuele klant. Daarbij past een flexibele, klantgerichte en gemotiveerde workforce die de juiste kwaliteit met meeste toegevoegde waarde op tijd tegen de laagste kosten weet te produceren.

Dat bereik je door in te spelen op de belangrijkste waarden voor medewerkers: autonomie en verbinding, meesterschap en zingeving. Kortom, Monozukuri: lean naar flow!

Meer weten? In maart start de Monozukuri Advanced Training

 

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl

Gerelateerd

>   Wat betekent de vierde industriële revolutie

>   Hoe kunnen we het zó oplossen, dat het nooit meer gebeurt?

>   Aandacht voor techniek en mens

>   Wat levert Monozukuri op?

>   Download gratis eBook