Managers denken dat medewerkers voor het resultaat van het bedrijf werken en dat ze daar hun motivatie uit halen. Dat is een groot misverstand. Zoals Deming al zei: “Nobody gives a hoot about profit!” Intussen gaan wij naar het voetballen en willen winnen. Die behoefte om te winnen kun je inzetten om de inzet van je medewerkers te vergroten en daarmee het resultaat van je bedrijf te verbeteren. Hoe doe je dat?

Als Westerse managers hebben we de neiging om aantallen te tellen en dan wel of niet tevreden te zijn met het resultaat. We controleren medewerkers op resultaat. De Japanse methode werkt net andersom: deze managers kijken juist naar de aantallen die niet zijn geproduceerd, want hier ligt de uitdaging voor het personeel! Daarbij vragen ze zich af: ‘Hoe meten we de output en wat is er voor nodig om 100% te halen?’ Deze vraag is niet alleen door het management op te lossen: het personeel kan hierop een beter antwoord geven.
Hoe kun jij ze helpen om de juiste oplossing te vinden?

Grafiek focusgebied Japanse managers vs. Westerse managersOEE meting

Allereerst is de Overall Equipment Effectiviteits (OEE) meting een uitstekende tool. De OEE geeft inzicht of de machine draait, of de capaciteit van de machine wordt gehaald en hoeveel afval er wordt geproduceerd.
Vaak wordt de OEE gebruikt om bedrijven met elkaar te vergelijken. Dit is onjuist en niet zinvol, omdat bedrijven van elkaar verschillen qua machines, productmix etc. De OEE is geen management tool maar een motivatie tool!
Door operators de OEE te laten meten en dan de vraag te stellen: “Wat is er nodig om de OEE te laten stijgen?”, kun je een spannende uitdaging neerleggen bij het producerende personeel.

Wat is er nodig om de OEE te laten stijgen?

Vaak missen operators de methoden en ook het zelfvertrouwen om daar werkelijk mee aan de slag te gaan. De oplossing is om een Small Group Activity (SGA) te starten met een duidelijke projectomschrijving, waarvoor operators, onderhoudsmensen en anderen die bij het probleem betrokken zijn worden uitgenodigd deel te nemen. Een dergelijk project laat je faciliteren door iemand die de nodige tools kent om het probleem te meten, bijvoorbeeld via het visgraat diagram, Pareto analyse, staafjes diagram etc. Zo’n SGA Facilitator is meestal iemand binnen je eigen bedrijf, die opgeleid is om dit soort projecten te leiden.

Het geheime wapen

Vaak blijkt dat het niet halen van een hoge OEE betrekkelijk weinig te doen heeft met de goede wil van het personeel, maar veel vaker aan het ontbreken van de juiste informatie, de goede grondstoffen, machine beschikbaarheid, lange omsteltijden of planningsfouten.
Door deze zaken structureel te onderzoeken en oplossingen te helpen implementeren, heeft de operator het gevoel dat hij eindelijk serieus wordt genomen. Dit verhoogt de motivatie, de inzet en het vertrouwen in het management. We zijn niet meer tegen elkaar aan het vechten, maar zijn samen bezig het resultaat te verbeteren.
Small Group Activity is het geheime wapen van World Class Manufacturing. Hierbij is zowel aandacht voor de machine als voor de mens. Met als gevolg: een (enorme) verbetering van het resultaat van je bedrijf.


Steven Blom
Bij vragen over verdieping of mogelijkheden, kun je me bereiken via
06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl

Gerelateerd

>   Hoe zorg je voor een stabiele productie omgeving?

>   Complimenten in plaats van concurrenten

>   Wat levert commitment en teamwork op bij NTS Mechatronics?

>   Werk is toch geen topsport?

>   Wat is de juiste weg na de kredietcrisis?