Waarom is het een goed idee om Monozukuri in te voeren bij een bedrijf dat werkt volgens de nieuwste technieken van machine centers, robotica en 3D printen?

De wereld van industriële productie wordt steeds complexer. Machine centers bewerken veel nauwkeuriger dan in het verleden mogelijk was, met minder menselijke ingrepen. Om deze apparatuur te kunnen programmeren is steeds meer kennis nodig, zowel van het programmeren als van de mogelijkheden van de apparatuur en de te verwerken materialen. Om dat te doen heb je een kundige, goed opgeleide maar vooral zeer gemotiveerde mensen nodig. Vroeger was het mogelijk om met redelijk ongemotiveerd personeel toch nog een redelijke prestatie neer te zetten. Ook als de baas een bullebak was en zijn personeel niet zo goed behandelde, ging het nog wel.

Vertrouw op de inzichten van medewerkers

Nu is het onmogelijk om een goed resultaat te bereiken met minder gemotiveerde mensen. Produceren is zo complex geworden, dat niemand het volledige proces kan overzien en wij genoodzaakt zijn op de inzichten en de inzet van ons personeel te vertrouwen. Dit vraagt om Monozukuri.

Deze filosofie gaat ervan uit dat de balans tussen het technische systeem en het menselijke systeem bepalend is voor het resultaat. Je kunt pas echt excelleren door samen met je mensen continue te verbeteren en een systeem op te zetten dat de creativiteit van mensen optimaal gebruikt.

Voel de invloed van de klant

Wat hebben mensen nodig om goed te kunnen functioneren? Heel lang werd alom aangenomen dat je mensen het best kunt motiveren met een materiële beloning, zoals een geldbonus. Niet waar, zegt Daniel Pink. Hij betoogt dat het geheim van beter presteren en meer voldoening ligt in de menselijke behoefte regisseur te zijn van ons eigen leven, nieuwe dingen te leren en goed te doen. Gebaseerd op vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag en motivatie onthult Pink de mismatch tussen wat de wetenschap weet en wat het bedrijfsleven doet. Hij bestudeert de drie elementen van echte motivatie – autonomie, meesterschap en een hoger doel – en komt met slimme en verrassende oplossingen om mensen beter te laten presteren.

Wat heeft een bedrijf nodig om te kunnen overleven? Creativiteit, snel inspelen op veranderende marktsituaties, een perfect werkend productiesysteem en een organisatie waar de invloed van de klant direct voelbaar is.

De invloed van de toeleveranciers zal steeds belangrijker worden en de manier waarop we met hen omgaan zullen we opnieuw moeten bekijken. De kwaliteit van de geleverde materialen, de snelheid van levering en de reactie op afwijkingen zal enorm moeten verbeteren. Daar is een hele directe relatie en ook terugkoppeling naar de toeleverancier voor nodig.

Daarnaast zal ook de service die we naar de klant hebben ook onder de loep worden genomen. De klant vergeet een slechte service niet snel.

Hoofd en hart gebruiken

Dit alles vraagt aan de directies van bedrijven een visie, die verder strekt dan winstoptimalisatie en aandeelhouderswaarde. Een dergelijke visie wordt uitgewerkt in de Monozukuri gedachtegang en combineert het verbeteren van het technische met het sociale systeem, door hoofd en hart te gebruiken. In dit filmpje vertel ik er meer over.

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl

Gerelateerd

>   De vierde industriële revolutie komt eraan!

>   Low-cost intelligent automation voor high complexity, high flexibility, low-volume industrie

>   Welke 3 dingen heb je nodig om productie terug te halen uit lage lonen landen?

>   LCIA – Low Cost Intelligent Automation

>   Volle orderportefeuille, maar geen personeel… Tom Poes, verzin een list!