De industrie heeft de afgelopen jaren zware averij opgelopen door de internationale kredietcrisis. Wij zijn niet de eerste economie die met dit probleem te maken heeft gekregen: Japan heeft al eerder met dit bijltje gehakt. Wat kunnen we hiervan leren?

Kenniseconomie

In de jaren negentig van de vorige eeuw greep de globalisering in de industrie om zich heen. Iedereen ging voor zijn inkoop op zoek naar de laagste prijzen op aarde. Men eiste van lokale producenten dat zij voor dezelfde prijzen gingen leveren of anders …   Als gevolg van die druk verplaatsten veel ondernemers hun productiefaciliteiten naar ‘lage lonen landen’ en reageerde onze politiek hierop met de kreet “dat wij een kenniseconomie moesten gaan worden”. In de ogen van diezelfde politiek gaat zoiets blijkbaar vanzelf, want waar wij verwachtten dat er dan ingezet zou gaan worden op een sterke verbetering van het onderwijs, ging hier juist het mes in.  In die tijd is Blom Consultancy ontstaan, omdat wij van mening zijn dat elke economie een sterke secundaire en natuurlijk ook primaire sector nodig heeft. Aan wie moet anders al die kennis geleverd worden. Aan lage lonen landen’?

Scherpe prijzen en hoge lonen

Het antwoord van Blom Consultancy in die tijd was, dat onze industrie sterk moest verbeteren om zo een combinatie van scherpe prijzen en hoge lonen mogelijk te maken. De sleutel daarbij ligt in de kwaliteit. Alles in 1 keer goed doen om op die manier het gros van alle verliezen uit de voortbrengingsprocessen te elimineren.  Dat dit een lange weg zou worden, was ons vanaf het begin af aan duidelijk. Maar wij werden gesterkt door het Japanse voorbeeld, dat wij van binnenuit hebben leren kennen. Hier hebben wij gezien dat productiewerk op een veel hoger niveau kan worden uitgevoerd en dat het grootste verschil daarbij ligt bij de operators, de vaklieden.

Geen angst voor weerstand

Langs de wegen van TPM, Total Productive Maintenance, en WCM, World Class Manufacturing, heeft Blom Consultancy producerend Nederland meegenomen op deze weg  van veel weerstand.

In 2010 hebben wij Monozukuri omarmd, omdat bleek dat het achterblijven van de ontwikkeling van de sociale systemen een steeds grotere rem op de resultaten bij onze klanten zette. Technische systemen en sociale systemen dienen in balans met elkaar ontwikkeld te worden, omdat anders de één het glazen plafond voor de ander gaat worden. Dit heeft binnen Blom Consultancy tot een grote verandering in onze stijl van adviseren geleid.

Training

Vandaar dat wij Monozukuri-opleidingstrajecten gaan aanbieden, zowel in de vorm van open cursussen als in in-company-trainingen. Wij gaan deze trajecten op 3 niveaus aanbieden: basic, advanced en master en voor verschillende doelgroepen: operators, supervisors en managers/directeuren. Om de effectiviteit van de trainingen te optimaliseren, geven we ze in combinatie met effectieve praktijkondersteuning.
Wie wil met ons deze noodzakelijke, leerzame en avontuurlijke weg bewandelen?

Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Confucius

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je ons bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl

monozukuri-basics_advanced_master-trainingspecials-wt

Gerelateerd

>   Werk is toch geen topsport?

>   Hoe zorg je voor een stabiele productie omgeving?

>   Hoe word je kapitein op het schip?

>   Wat levert commitment en teamwork op bij NTS Mechatronics?