Wat levert commitment en teamwork op bij NTS Mechatronics?

En het werd oorverdovend stil… de bal lag op de grond en bleef liggen…

De bal bij hockey blijft nooit liggen … Op een winderige dag langs de lijn, zie ik een 6-tal kleine dametjes naar de bal rennen, hockeystick in de aanval en vastbesloten als eerste bij de bal te zijn. Niet alleen om de bal te bemachtigen maar om samen de wedstrijd te beslissen. Hier is sprake van alle ingrediënten die nodig zijn prestaties neer te zetten. Deze ochtend besloot ik de successen die geboekt worden bij NTS Mechatronics te delen.

Waarom is commitment toch zo’n veel besproken onderwerp?

Wat is ‘echt’ eigenaarschap,  wat betekent het om met je team een prestatie neer te zetten zonder er om heen te draaien of je verantwoordelijkheid af te schuiven? Het kan soms best eng zijn naar voren te stappen en jezelf eigenaar te maken van een uitdaging.

Hoe komt het dat wij moeite hebben met elkaar aanspreken op gedrag en het lastig vinden om feedback op een constructieve manier te ontvangen? En hoe komt het dat startup bedrijven hier nauwelijks problemen mee hebben en organisaties die verder zijn in hun ontwikkeling en groei juist wel?
Vragen die wel een verklaring hebben maar nog niet eenvoudig om te buigen zijn.

Op weg naar volwassen teams

Monozukuri, een Japanse managementfilosofie, beschrijft deze problematiek, en in essentie komt het er op neer dat organisatie en mensen een aantal cruciale kernwaarden nodig hebben:  Vakmanschap, Zingeving, Verbinding en Autonomie. Het ontbreken van of misschien zichzelf nog niet bewust zijn van deze waarden levert wrijving op wanneer het gaat om eigenaarschap en commitment.

Gyuri Vergouw schrijft hierover in zijn boek Commitment – De belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisatiesen benoemt de 4 B’s:  Betrokkenheid, Bevlogenheid, Binding en Bezieling. Hij maakt een  onderscheid tussen Angelsaksische aanpak vanuit ‘controle’ en Rijnlandse aanpak waar ‘mensgerichtheid’ centraal staat. Ook in het boek “The Oz Principle Way” beschrijven auteurs ‘accountability’ uitvoerig.
Het proces staat hier centraal: stel de juiste vragen en ga vooral niet zelf de oplossing aandragen, je onttrekt hiermee juist het eigenaarschap en commitment . De juiste vragen stellen is essentieel, bijvoorbeeld “Wat kun je er zelf nog meer aan doen?” om vervolgens te coachen en na goed resultaat positieve feedback te geven. Hier worden controle en mensgericht werken gecombineerd.

Er is veel over dit onderwerp geschreven, we kunnen aannemen dat dit de mensen al lange tijd bezig houd. Organisaties moeten helder zijn in hun missie, visie en strategie om verbinding te maken met mensen. En persoonlijke groei zou moeten plaats vinden bij mensen om zich bewust te worden van de kernwaarden. Ik noem het, het ‘volwassen’ worden van de organisatie en mensen.

De dagelijkse praktijk

Zijn er praktische tools die commitment handen en voeten geven? Checklists, vragenlijsten, zelftesten, het is er allemaal. Maar is het nu praktisch toepasbaar in het dagelijks werk? World Class Manufacturing heeft een antwoord: ‘Daily Management’, uitermate effectief mits goed toegepast.

Want hoe bereik je commitment en teamwork met een groep mensen die verschillende opvattingen hebben over de kernwaarden van commitment? Dat is een echte hoofdbreker, want het bedrijf zit in de vijfde versnelling en vraagt ‘NU’ om prestaties.

Blom Consultancy heeft Daily Management succesvol geïmplementeerd bij NTS Mechatronics. Het is een combinatie van dagelijks taken verdelen en afspraken maken (controle) en coachend leiderschap (mensgericht). Teamwork staat hier centraal samen met het dagelijks opvolgen van afspraken. Belangrijk is hier ‘dagelijks’ bezig zijn met commitment, immers hierbij hoort ‘afspraak is afspraak’.

Intussen heeft NTS grote stappen in de juiste richting gezet en tegelijkertijd is nog een hele weg te gaan. Zoals Gyuri Vergouw mooi omschrijft  “Commitment is confronterend en zet zaken op scherp” voor het individu, het team en organisatie als geheel.

Samen de wedstrijd beslissen

Daily Management is geen structurele oplossing voor verbondenheid en commitment van elk teamlid afzonderlijk, het legt bloot waar en bij wie het nemen van eigenaarschap een rol speelt en dus (persoonlijke/organisatorische) uitdagingen liggen. Daily Management maakt zichtbaar, verbetert commitment onmiddellijk en kan de start zijn voor persoonlijke en organisatorische volwassenheid.
Dan is het niet meer oorverdovend stil en zorg je ervoor dat medewerkers vastbesloten zijn om samen de schouders er onder te zetten en de wedstrijd te beslissen.

 “Unless commitment is made, there are only promises and hopes … but no plans.”
(Peter Drucker)


Alfred Plagge
Bij vragen over verdieping of mogelijkheden, kun je me bereiken via
06 – 8367 9724  en  alfred.plagge@blomconsultancy.nl

monozukuri-basics_advanced_master-trainingspecials-wt

Gerelateerd

>   Werk is toch geen topsport?

>   Wat is de juiste weg na de kredietcrisis?

>   Hoe zorg je voor een stabiele productie omgeving?

>   Hoe word je kapitein op het schip?