Het ervaren van een diepe vervulling of zelfs vreugde bij het uitvoeren van het werk is een diepere bedoeling van Monozukuri. Weten dat het werk dat we doen zinvol is, tot resultaat leidt en de ervaring van opgaan in ‘het doen’ is waar de Monozukuri filosofie naar wijst. In het westen noemen we dat gevoel ‘flow’. Het werken gaat als het ware vanzelf, zonder moeite en leidt tot innerlijke rust en vrede.

In flow gaat werken vanzelf, zonder moeite en dit leidt tot innerlijke rust en vrede. Hoe kan Monozukuri hierbij helpen?

Focus op klanten

Allereerst door de focus te leggen op de klanten. Zonder klanten geen bedrijf. Wat wil de klant? Hoge kwaliteit, op tijd geleverd tegen de laagste kosten. Kwaliteit wordt door Joseph Juran gedefinieerd als ‘Fitness for use’. Het product moet voldoen aan wat de klant er van verwacht, maar als het de klant ook nog weet te verrassen is het nog beter.

Op tijd leveren is een kwestie van goed organiseren en als maatschappij worden we daar steeds beter in. De laagste kosten bereik je door heel goed over het product en het voortbrengingsproces na te denken, de mensen die het produceren mee te laten denken en te zorgen dat de ‘man content’ zo klein mogelijk is. Dat wil zeggen dat er zo min mogelijk man-uren in de productie hoeven te worden gestoken om het product te produceren. Dan is het ook niet nodig om het product in lage lonen landen te gaan maken, wat extra transportkosten met zich meebrengt met extra CO2 uitstoot als gevolg.
We streven naar hoogwaardige arbeid omdat dit meer voldoening geeft dan eentonig werk. Een mens is een te hoogwaardig instrument om geestdodend werk te doen.

Wat medewerkers willen

Een tweede belangrijke factor is de medewerker: wat wil de medewerker?
Zoveel mogelijk geld, zou je zeggen. Dit hebben we jarenlang gedacht en er is van alles geprobeerd om mensen meer te motiveren door geld. Eerst stukloon dat tot excessen leidde, toen bonussen en uiteindelijk aandelen of opties van het bedrijf. Niets hielp echt en altijd weer leidde deze aanpak tot frustratie, zowel bij de werkgever als de werknemer.

Wetenschappelijk onderzoek  kwam tot andere conclusies. Wat medewerkers werkelijk willen is meesterschap, zingeving, autonomie en verbinding. Dit zijn exact de elementen waar Monozukuri zich op richt. Deze elementen kennen we al uit de tijd dat we kathedralen bouwden en de gildes deze waarden centraal stelden.

We zorgen hiervoor door medewerkers op te leiden, managers te leren hoe met hun mensen om te gaan en Small Group Activity in te voeren. Daily Management en Scrum zorgen er voor dat iedereen steeds geïnformeerd is over de laatste stand van zaken.

De impact van toeleveranciers

De derde factor is de toeleverancier. Jaren versleten als kostenpost. Proberen de grondstof zo goedkoop mogelijk in kopen was het motto. De afdeling inkoop had geen idee wat de effecten van deze strategie zijn. De redenering van inkoop is eenvoudig: zo lang de grondstof aan de specificatie voldoet, is er niets aan de hand. Dit is echter een drogredenering, omdat het nooit mogelijk is om alle parameters van een grondstof vast te leggen. De leverancier van de grondstoffen zal er echter alles aan doen om toch nog wat geld aan de levering van de grondstof over te houden en zal proberen te bezuinigen, meestal met verlaging van de kwaliteit als gevolg. Daarvan ondervindt de verwerkende partij, de productie, vervolgens de nadelen. Klagen hierover heeft meestal geen zin, omdat de grondstof toch aan de specificatie voldoet.

Enorme opleidingsbehoefte

Om werkelijk een Monozukuri bedrijf te worden is er een enorme opleidingsbehoefte. Dit noemen we Hitozukuri. Hito is mens en Zukuri maken. Het opleiden van mensen. Als eerste moet het bedrijf managers opleiden.

Dit bestaat uit vier fasen:

  1. Eerst duidelijkheid voor de medewerker zelf: wie ben ik en voor welke taak sta ik?
  2. Dan ik en jij: wat zijn jouw behoeften in je werk en hoe kan ik je daarbij helpen?
  3. Dan ik en wij: hoe gaan wij samen er voor zorgen dat onze werkzaamheden tot een succes leiden?
  4. En als laatste wij allen: welke visie hebben wij als bedrijf? Hoe zorgen wij dat wij bestaansrecht blijven houden en hoe zorgen wij voor een goede toekomst voor het bedrijf en voor onszelf als medewerkers?

Uiteraard vraagt dit nog al wat van het bedrijf, maar als we werkelijk toekomstbestendig willen worden, loont deze aanpak zeker de moeite.

Aanpak omarmd door grote bedrijven

Een Monozukuri bedrijf worden vraagt toewijding, geloof in de aanpak en geduld om alle medewerkers deze weg te laten doorlopen. Uiteindelijk zullen de resultaten voor zichzelf spreken. In Japan waar vernieuwende ideeën zoals Lean, WCM en TPM vandaan komen en met groot succes zijn omarmd door de grote bedrijven, is deze werkwijze niet voor niets door de overheid als de aanpak voor de komende dertig jaar gekozen!

Hoe creëer je een omgeving waar flow mogelijk is?

→   Werkzaamheden zijn uitdagend maar niet boven het kunnen.

→   Werkzaamheden zijn repetitief maar niet eentonig.

→    Bevredigende samenwerking met anderen.

→    Waardering voor het resultaat.

→    Ruimte, rust en genegenheid in de werkzaamheden en in de samenwerking.

→    Duidelijk beeld waar we naar toe willen.

→    Terugkoppeling of we nog steeds op de goede weg zijn.

Meer informatie: download gratis eBook

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl

Gerelateerd

>   Gratis eBook: Hoe kunnen we het zo oplossen dat het nooit meer gebeurt?

>   Hoofd en hart tijdens de vierde industriële revolutie

>   Eerst geloven, dan zien!

>   Hoe verbetert Boon Edam de output met 300 %?

>   Een man, een plan en een drama!